Adroddiad Blynyddol 20-21

Rydyn ni’n falch iawn i rannu Adroddiad Blynyddol Hafan Cymru 2020-21. Mae’r adroddiad yn cwmpasu ystod eang o gyflawniadau’r Gymdeithas.

Rydyn ni’n falch iawn o’r ffordd yr ydyn ni wedi addasu i’r sefyllfaoedd digynsail yn sgil y pandemig gan roi diogelwch ein pobl a’n defnyddwyr gwasanaeth wrth ganol popeth rydyn ni’n gwneud. Darganfyddwch fwy am ein rhaglenni, cyflawniadau a galluoedd allweddol. 

 “Diolch i bawb yn Hafan Cymru! Mae eich ymroddiad a gallu i addasu i amgylchiadau sy’n newid trwy’r amser wedi ein galluogi i gynnal safonau uchel yn ein gwasanaethau i’r dynion, menywod a phlant rydyn ni’n eu cefnogi.”

— Sian Morgan, Chief Executive.