Sian Morgan, Arweinydd Benywaidd Ysbrydoledig 2021

Llongyfarchiadau i’n Prif Weithredwr, Sian Morgan am gael eu cydnabod fel un o “Arweinwyr Benywaidd Ysbrydoledig 2021 Industry Era.”

Ers ymuno â Hafan Cymru mae arweinyddiaeth Sian, sydd wedi’i chydnabod yn fyd-eang, wedi creu diwylliant sy’n annog arloesi a newid sy’n ein helpu i wella ein gwasanaethau ar gyfer y bobl rydyn ni’n eu cefnogi.

Rydyn ni’n falch o fod yn rhan o’ch tîm!