Rydym yn cefnogi pobl sy’n eu cael eu hunain mewn sefyllfaoedd sy’n golygu na allant fyw yn ddiogel neu na wyddant sut i wneud hynny.

Rydym yn eu helpu i gael eu traed danyn, cyflawni nodau a chael hyd i annibyniaeth. Weithiau, mae’n fater o rannu dull gweithredu newydd. Weithiau, mae’n fater o gael rhywle diogel i fyw. Weithiau, mae’n digwydd trwy’r ystod o wasanaethau y byddwn yn eu datblygu ac yn eu haddasu ar gyfer pob sefyllfa unigol. Buom yn gwneud hyn ers mwy na deng mlynedd ar hugain: helpu dynion, menywod a theuluoedd i ddatblygu’r hyder i wneud y newidiadau angenrheidiol er mwyn gallu byw’r bywyd cadarnhaol y mae gan bawb yr hawl i obeithio amdano.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Gall Byw Heb Ofn ddarparu cymorth a chyngor ar gyfer:

  • unrhyw un sy’n dioddef cam-drin domestig
  • pobl sy’n adnabod rhywun sydd angen cymorth, er enghraifft, ffrind, aelod o’r teulu neu gydweithiwr
  • ymarferwyr sydd am gael cyngor proffesiynol.

Mae pob sgwrs â staff Byw Heb Ofn yn gyfrinachol ac yn cael eu cynnal â staff sy’n brofiadol iawn ac wedi’u hyfforddi’n llawn.

Helpline image
Hyblyg
Teg
Ysbrydoledig

Cyllidwyr a Phartneriaid