Ffurflen Pryderon a Chwynion

Mae’r wybodaeth a ddarperir trwy’r ffurflen hon yn cael ei chyflwyno trwy gysylltiad wedi’i hamgryptio a’i storio ar weinydd diogel. Nid yw’r wybodaeth byth yn cael ei hanfon trwy e-bost.

Gan y gallai fod angen amser i gwblhau rhai o’r meysydd ffurflen, fe’ch cynghorir i baratoi’r testun fel Gair neu ddogfen arall yn gyntaf. Yna gellir torri a gludo testun i’r meysydd ymateb.