Siop Un Stop Abertawe (SOSS)

Prosiect partneriaeth yw’r Siop Un Stop Cam-drin Domestig yn Abertawe sy’n cael ei arwain gan Hafan Cymru ac yn cynnwys Cymorth i Fenywod Abertawe, Black Association of Women Step Out (BAWSO), a Dinas a Sir Abertawe. Mae’r holl bartneriaid hyn yn bresennol yn y Siop Un Stop, sy’n hwyluso cael mynediad i’w gwasanaethau.

Gweithgareddau

 • Green tick for list item

  Gwasanaeth galw heibio (gan ddilyn cyfyngiadau’r llywodraeth)

 • Green tick for list item

  Coffi a Chrefft

 • Green tick for list item

  Perthnasoedd Iach Cydbwysedd (Equilibrium)

  Rhoi sylw i ymddygiadau.

 • Green tick for list item

  Rhaglen Rhyddid

  Rhaglen sy’n helpu ac yn cefnogi menywod, gan hybu dealltwriaeth o realiti trais domestig.

 • Green tick for list item

  Craff a Chynnil (Nifty Thrifty)

  Darparu eitemau hanfodol am ddim i’r rhai sydd mewn angen.

Oriau Agor

Dydd Llun: 9 – 4.30
Dydd Mawrth: 9 – 4.30
Dydd Mercher: 9 – 4.30
Dydd Iau: 9 – 4.30
Dydd Gwener: 9 – 4.00

Lleoliad

35-36 Stryd Singleton,
Abertawe,
SA1 3QN

Cysylltwch â ni

01792 345750
[email protected]