Cam-drin Domestig yn y Gweithle

Cwrs hanner diwrnod

Nodau’r Cwrs

  • Archwilio rheolaeth drwy orfodaeth a’i rôl mewn camdriniaeth 
  • Archwilio’r ddeddfwriaeth o ran rhoi polisi ar waith yn y gweithle 
  • Galluogi’r cynrychiolwyr i adnabod arwyddion a symptomau cam-drin yn y gweithle 
  • Datblygu eu hyder i leisio pryderon a gwybod sut i gyfeirio pobl at gymorth.

LeDeilliannau Dysgu

  • Deall cefndir deddfwriaethol polisïau yn y gweithle 
  • Deall natur gorfodaeth mewn cam-drin domestig 
  • Adnabod dangosyddion cam-drin 
  • Deall eich rôl yng nghyswllt polisi’r gweithle 
  • Gallu mynd at weithwyr a chodi’r mater gyda nhw mewn modd hyderus 
  • Gallu cyfeirio pobl at asiantaethau cymorth priodol.

Roedd y cyflwyniad yn dda, yn glir ac yn ddiwastraff. Weithiau, dydyn ni ddim yn gweld yr arwyddion sydd o’n blaen. Mwynheais y cwrs hwn yn fawr. Roedd yr amserlen yn berffaith. Diolch.

Tai Sir Fynwy