Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod

Cwrs hanner diwrnod

*Opsiwn ar gyfer achrediad FfHC trwy Agored Cymru

Nodau’r Cwrs

 • Cyflwyno/cynyddu gwybodaeth am anffurfio organau cenhedlu benywod 
 • Amlygu gwybodaeth am y ddeddfwriaeth sy’n ymwneud ag anffurfio organau cenhedlu benywod yn y Deyrnas Unedig a dealltwriaeth ohoni
 • Ystyried yr effeithiau emosiynol a chorfforol ar y rhai sy’n wynebu risg 
 • Galluogi pobl i adnabod arwyddion anffurfio organau cenhedlu benywod 
 • Darparu gwybodaeth am ble mae cael cymorth ar gyfer unigolion 
 • Meithrin hyder o ran ymateb i ddatgeliadau.

Deilliannau Dysgu

 • Develop a basic
 • Datblygu dealltwriaeth sylfaenol o’r term anffurfio organau cenhedlu benywod
 • Ymgyfarwyddo â’r dogfennau canllawiau ynghylch anffurfio organau cenhedlu benywod yn y Deyrnas Unedig
 • Deall y ddeddfwriaeth ynghylch anffurfio organau cenhedlu benywod yn y Deyrnas Unedig
 • Dod i ddeall sut yr effeithir ar rywun sy’n destun anffurfio organau cenhedlu benywod a sut i adnabod yr arwyddion
 • Deall lle mae mynd i gael cymorth o ran anffurfio organau cenhedlu benywod a sut mae rhoi gwybod am achos.

“Roedd hi’n amlwg bod yr hyfforddwyr yn deall y mater yn dda … ac roedd hynny’n gwneud yr hyfforddiant yn fwy gafaelgar.”