Priodas dan Orfod

Cwrs hanner diwrnod

*Opsiwn ar gyfer achrediad FfHC trwy Agored Cymru

Nodau’r Cwrs

 • Deall y term ‘priodas dan orfod’ 
 • Gallu adnabod yr arwyddion a sut y gallai effeithio ar rywun 
 • Darparu gwybodaeth am sut y mae asesu a rheoli risg 
 • Rhannu gwybodaeth am brosesau fforensig a beth sy’n digwydd ar ôl datgeliad 
 • Archwilio’r fframwaith moesegol pan ddatgelir achos neu achos posibl 
 • Darparu gwybodaeth am y ddeddfwriaeth
 • Darparu gwybodaeth am ble mae cyfeirio unigolion i gael cymorth.

Deilliannau Dysgu

 • Deall y gwahaniaeth rhwng priodas dan orfod a phriodas wedi’i threfnu
 • Gwybod sut y mae adnabod yr arwyddion a rheoli risg
 • Dod i ddeall prosesau fforensig a’r ddeddfwriaeth
 • Deall y fframwaith moesegol pan ddatgelir achos neu achos posibl
 • Gwybod am y sefydliadau cymorth a ble mae cyfeirio pobl i gael cymorth.

“Doeddwn i ddim wedi sylweddoli mor gyffredin y mae hyn yn dal i fod yn y Deyrnas Unedig! Byddaf yn bendant yn rhoi mwy o ystyriaeth iddo yn fy rôl ar ôl yr hyfforddiant.”