Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Cwrs hanner diwrnod

Nodau’r Cwrs

  • Cynyddu ymwybyddiaeth o gyffredinrwydd heriau iechyd meddwl 
  • Deall problemau iechyd meddwl cyffredin yn well
  • Darparu adnoddau i’w defnyddio wrth gynorthwyo unigolion sy’n wynebu iechyd meddwl gwael.

Deilliannau Dysgu

  • Dod yn ymwybodol o iechyd meddwl
  • Deall ac adnabod achosion a symptomau problemau iechyd meddwl cyffredin a rhai llai cyffredin
  • Deall y dewisiadau cymorth sydd ar gael.

“Mwynheais yr hyfforddiant. Roeddwn i wedi meddwl tybed a fyddai’n fuddiol o ystyried hyfforddiant arall a phrofiad amser. Ond roedd yn fuddiol, ac yn defnyddio dull gweithredu a oedd yn wahanol i hyfforddiant arall ac yn cynnig golwg o’r newydd ar y pwnc. Mwynheais y gweithgareddau rhyngweithiol yn fawr. Diolch.”