Ymwybyddiaeth o Hunanladdiad

Cwrs hanner diwrnod

Ar draws y byd, mae rhywun yn marw trwy hunanladdiad bob 40 eiliad sy’n golygu bod 800,000 o bobl bob blwyddyn yn marw trwy hunanladdiad. 

Beth sy’n ysgogi rhywun i ladd ei hun? Ni ŵyr neb yn iawn – ni fydd arbenigwyr byth yn cael cyfle i siarad â phobl sydd wedi marw trwy hunanladdiad. Dim ond y rhai sy’n meddwl am hunanladdiad neu sy’n ei oroesi y mae modd siarad â nhw ac mae hwnnw, oherwydd ei natur, yn grŵp gwahanol.

Mae hunanladdiad yn ganlyniad cydadwaith rhwng nifer o ffactorau gwahanol ac ni ddylid ei briodoli i un achos sengl. Oherwydd ei gymhlethdod, mae gofyn cynnwys nifer o wahanol sectorau, asiantaethau a gwasanaethau er mwyn atal hunanladdiad.

Nodau’r Cwrs

  • Archwilio mythau a syniadau cyffredin ynghylch hunanladdiad
  • Meithrin dealltwriaeth o’r ffactorau risg ar gyfer hunanladdiad
  • Galluogi’r cynrychiolwyr i adnabod arwyddion bwriadau hunanladdol mewn unigolyn.

Amcanion Dysgu

  • Deall y ffactorau risg ar gyfer hunanladdiad
  • Deall y mythau ynghylch hunanladdiad
  • Adnabod arwyddion bwriad hunanladdol
  • Deall strategaethau atal hunanladdiad a sut i’w defnyddio.

“Roedd y bobl a chyflwyniad y cwrs yn wych. Diolch i chi. I mi, roedd yr hyfforddiant hwn yn ddefnyddiol iawn. Byddaf yn defnyddio’r hyfforddiant hwn wrth weithio gyda phobl agored i niwed a’u cefnogi.”