Tenantiaid

Os bydd gennych unrhyw faterion tenantiaeth, cysylltwch â ni trwy ffonio 01267 225555.

Ein Tîm

Swyddog Tai

Lesley Middlehurst

Swyddog Tai Gogledd Cymru

Lesley.middlehurst@hafancymru.co.uk 01248 671891
Mae Lesley yma i helpu bob amser os bydd gennych bryderon am eich rhent neu broblem rheoli tai. Byddant yn eich helpu gyda’ch cyfrif rhent a gallant eich helpu os bydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio arnoch. Gallwch hefyd gysylltu â nhw am unrhyw broblem gyffredinol sydd gennych o ran tai.

Katie Huntley

Swyddog Tai De Cymru

Katie.huntley@hafancymru.co.uk 01267 225555
Mae Katie yma i helpu bob amser os bydd gennych bryderon am eich rhent neu broblem rheoli tai. Byddant yn eich helpu gyda’ch cyfrif rhent a gallant eich helpu os bydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio arnoch. Gallwch hefyd gysylltu â nhw am unrhyw broblem gyffredinol sydd gennych o ran tai.

Tîm Cynnal a Chadw

Leon Paoletta

Swyddog Cydymffurfiaeth Cynnal a Chadw

leon.paoletta@hafancymru.co.uk 01267 225555
Leon Paoletta sy’n gofalu am ddiogelwch ein cartrefi a’n swyddfeydd. Os byddwch chi’n pryderu am berygl tân, diogelwch nwy, diogelwch trydan, asbestos neu legionella, cysylltwch ag Leon.
trustee fallback image

April Davis

Cynorthwyydd Cynnal a Chadw

April.davis@hafancymru.co.uk 01267 225555
April Davies yw eich Swyddog Cynnal a Chadw. Bydd hi’n helpu i ddatrys eich problemau atgyweirio. Os oes gennych weithiwr cymorth, gallwch roi gwybod iddo/iddi am eich problem atgyweirio a bydd y swyddog hwnnw yn cysylltu ag April. Os nad oes gennych weithiwr cymorth, gallwch ddod â’ch problem atgyweirio i sylw eich swyddog tai a fydd yn cysylltu wedyn ag April.

Rheolwr Tai

Aidan Ackerman

Rheolwr Tai

Aidan.Ackerman@hafancymru.co.uk 01267 225555
Aidan yw ein Rheolwr Tai ac mae’n helpu gweddill y tîm i gynorthwyo ein tenantiaid. Os byddwch am godi materion tai neu fater cynnal a chadw, bydd Aidan yn falch o siarad â chi.